Flytta utomlands med hunden

Det finns flera orsaker till att man kan vilja flytta utomlands. Det kan t.ex. handla om att man vill bo i varmare klimat eller att man har fått jobbmöjligheter på en annan plats. Oftast sker detta när man redan är mitt uppe i livet, vilket kan innebära att flytten kräver mer planering. Kanske har du redan hunnit skaffa dig bil, hus och hund. För många hundägare faller det sig naturligt att då låta hunden flytta med.

Att flytta utomlands innebär en stor förändring och du har med största sannolikhet en hel del papper som måste fixas. Kanske är det så att du behöver se till att adressändra, registrera dig i det nya landet eller ta reda på hur skatter och andra avgifter hanteras. Det är inte ovanligt att behålla sin bostad i Sverige och hyra ut den under perioden som man ska vara borta. I dessa fall kan du hyra smarta förråd i Mölndal där du kan magasinera alla dina saker och ting. Hunden är dock en levande varelse som du inte kan magasinera eller lämna ifrån dig på samma sätt och därför krävs det en del dokument och kontroller även här.

ID-märkning för din hund

För att du ska kunna ta din hund från ett EU-land till ett annat (eller till ett land utanför EU) krävs det att hunden är ID-märkt. Här är det ISO-mikrochipp som gäller och kontroller sker alltid vid gränsen. Skulle det vara så att chippet inte är läsbart är risken stor att din hund inte får komma in i landet.

Utöver ISO-mikrochipp finns även annan ID-märkning som kan godtas. Det är t.ex. en tatuering, men observera att du måste kunna uppvisa att tatueringen gjordes före 2011.

Vaccination mot rabies

Ytterligare en sak som du måste ha koll på är att hunden ska vara vaccinerad mot rabies. Även här är det viktigt att du har koll på datum och tid. Vaccinet som används måste vara godkänt, men det måste också ha gått minst 21 dagar efter vaccineringen innan ni kan resa. Gäller det länder som Finland, Malta, Irland eller Storbritannien krävs även avmaskning mot dvärgbandmask.

Snabb checklista för att flytta med hund

  • Hunden måste vara chippmärkt inom EU
  • Vilka parasiter och sjukdomar finns i det nya landet?
  • Uppdatera dina uppgifter på DjurID.se
  • Kontrollera hundens pass och att alla uppgifter stämmer.
  • Titta på vilka införselregler som gäller i det nya landet samt vad som gäller i Sverige om ni planerar att komma tillbaka.