Vaccinera din hund

Att du låter vaccinera din hund innebär både att du skyddar den från sjukdomar samtidigt som du förhindrar att sjukdomar sprids vidare. vaccination av hund är därför viktigt av flera skäl. Redan som en sju veckor gammal valp brukar hunden vaccineras för första gången och detta brukar uppfödarna sköta om. När du köper en hundvalp ska du få med ett vaccinationsintyg från uppfödaren där det framgår när och mot vad som valpen har vaccinrats. Det brukar vara mot valpsjuka, parvovirus och den smittsamma leversjukdomen HCC. Det är upp till dig att hålla reda på vilket sorts vaccin som hunden bör få.

Vaccination för vistelse utomlands

Canine_distemperPlanerar du att åka ut och resa och vill ta med dig hunden? Förutom att hunden ska vara id-märkt, ha ett eget pass och vara vaccinerad mot rabies behövs även andra vaccinationer. Exakt vilka varierar utifrån landets smittoläge. Det avgörs alltså i fall till fall, rådfråga gärna din veterinär och prata med din hundklubb. Funderar du på att resa över med din hund till Norge för att kanske fjällvandra eller fiska? Då får du inte äga en pitbullterrier, amerikansk staffordshireterrier, fila brasilerio, toso inu eller en dogo argentino. Det är nämligen inreseförbud för dessa hundraser. Precis som våra förfäder drömmer en del av oss om att resa till det stora landet i väst. varför inte flytta till Usa? Det är upp till dig att själv kontrollera vilka införselkrav som landet har, för att göra det ska du kontakta landets ambassad eller kontakta veterinärmyndigheten direkt och få ett skriftligt intyg på vilka vaccinationer och annat som krävs.

Adoptera hund från utlandet

Om du köper en hund utomlands måste du först och främst vara säker på att ingen illegal handel med djur ligger bakom. Detta är väldigt vanligt på vissa platser i Europa och resten av världen och innebär både en säkerhetsrisk för djuret och människan samt ett eventuellt lidande för djuret. Köp inte en hund som inte är helt frisk och kräv att få id-handlingar och veterinärintyg före köpet. Även här gäller det att hunden är vaccinerad mot valpsjuka, parvovirus och HCC. mer information om vaccination och vad som gäller går att läsa på Jordbruksverkets hemsida. Där står klart och tydligt både vad som gäller för utförsel och införsel. Det viktigaste är att Sverige skyddas från rabies, skulle sjukdomen dyka upp innebär det att smittan kan spridas över landet och få svåra konsekvenser för djurlivet. Det finns även risk för hundar som besöker Sverige att smittas av olika åkommor. Dock är Sverige ett relativt säkert land som är skonat från många av de farligaste smittorna, även om detta går det att läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.